کارگاه شرایط عمومی پیمان، قانون کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات (حضوری و آنلاین)

کارگاه شرایط عمومی پیمان، قانون کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات (حضوری و آنلاین)

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 0 جلسه

شرح و سرفصل ها

کارگاه به صورت حضوری- آنلاین برگزار می گردد.

به همراه حل تست و پرسش و پاسخ