روش تحقیق آسان شد!

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

روش تحقیق آسان شد!مدت: 24 hour


تعداد جلسات: 12 جلسه


مبلغ شهریه: 9,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

 

Length          24hours, in 10 session   Start Date   7 Azar,  28th Nove

 

Price        18,000,000 R 

 

Language     English/Farsi

 

Course Type    Online

 

Instructors   Ali Ameen, Majid Ahsani 

    

Guest of honor:Dr. Mohd Yazid Mohd Yunos,

 

Topic: Research Methodology Made Easy!

- A to Z of research in Architecture an Urban studies

- Introduction on research as a systematic process

- Understanding of the research natures.

- How to find a gap?

- What are the research methods in architecture and urban studies?

- How to formulate research questions?

- What is the process of documentation, knowledge dissemination, and application of research results in architectural design and practice?

- Developing research programs, critical thinking, data collection, analysis and organization of findings into thorough writings and well-documented paper

 

-0-100 روش تحقیق در مطالعات معماری و شهرسازی

- مقدمه ای بر تحقیق به عنوان یک فرایند سیستماتیک، طراحی و مدیریت پیشبرد پژوهش.

- درک ماهیت های گوناگون پژوهشی.

- چگونه گَپِ پژوهشی بیابیم؟

- چگونه می توان سوالات تحقیق را فرموله کرد؟

- روند نگارش، نشر دانش و کاربرد نتایج تحقیقات در طراحی و عملکرد معماری چگونه است؟

-روند توسعه و پیشبرد پژوهش، تفکر انتقادی، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و سازماندهی یافته های موجود در مقالات و اسناد کتابخانه ای معتبر.

- چگونگی اعتبار سنجی ژورنال های انگلیسی زبان.

- صفر تا صد استخراج Review paper و Research paper و انتشار آنها در ژورنال

Dr. Mohd Yazid Mohd Yunos Qualification:

PhD (Participatory Design), University of Newcastle upon Tyne, UK Bachelor of Landscape Architecture, Universiti Teknologi Malaysia Diploma in Agriculture, Universiti Pertanian Malaysia

Working Experience: Faculty of Design and Architecture, Universiti Putra Malaysia Putrajaya Corporation

Field of Specialization: Landscape Architecture, Islamic Landscape Architecture & Participatory Design

Research Areas of Interest: Contemporary Islamic Garden, Biomimicry design from flora and fauna in the Quran, Low Carbon Community & Islamic City Planni

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری