دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

ویلاخانه

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر ساخت

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و فاز 2

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 126 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری پلاس

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فرآیند طراحی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز یک مبتنی بر ضوابط شهرداری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نما ساخت

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فرم ساخت

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو مشاوره مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

لاتک latex

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

موضوع یابی و روشهای search

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نشانه های خانه ام را به من بگو(گفتمان نقد معماری معاصر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پدیدار شناسی در معماری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه معمارانه

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر پیشرفته

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پراسسینگ

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

UI / UX

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

IOT اینترنت اشیا

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های پاسخگو

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کد نویسی برای معماران (توسعه پلاگین)

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 29

جزئیات دوره و ثبت نام

هوش مصنوعی در معماری و شهرسازی

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش پلاگین Enscape

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلسازی نما، معماری داخلی و ضوابط شهرداری

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Navisworks

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رویت تاسیسات

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

Revit Structure

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی رویت

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش جامع رویت معماری،سازه و ترسیم فاز دو

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

towinmotion

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Unreal Engine

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram + (Photoshop - illustrator - keyshot )

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

GIS

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray SketchUP

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Urban Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Corona

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پست پروداکشن ( فشرده )

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده زبان

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته فن

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تاریخ پیشرفته

مدت: 26 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته تاریخ ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه مطالعات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه مطالعات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه انرژِی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث مقررات ملی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست عناصر و جزییات

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ ایران و جهان

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ و درک منظر

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

تست زبان عمومی و تخصصی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه نهایی درک عمومی معماری

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تست ایستایی و فن ساختمان

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تست سیستم های ساختمانی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تست عناصر جزئیات و مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تنظیم شرایط محیطی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست مدیریت تشکیلات کارگاهی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

تست مواد و مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تنظیم شرایط و تاسیسات

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه جمع بندی مباحث پیشرفته سیستم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ و درک منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث پیشرفته نور و انرژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه سایه پرسپکتیو انعکاس هندسه خورشیدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عناصر پیشرفته ساختمانی ( نانو فناوری ، فناوری های نوین ، طراحی لرزه ای)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه سیستم های ساختمانی پیشرفته ( آرکی تایپی، معماری بایونیک، معماری دیجیتال،تعامل تکنولوژی و معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث مقررات ملی تنظیم و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی و تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر، جزئیات و مصالح ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

10 آزمون درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کارگاه های جمع بندی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ یک روزه عناصر و جزئیات برای گروه مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تخصصی درکتکتیو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواجهه با تست های درک منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مدیریت تشکیلات کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مواد مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حل 12 آزمون ایستایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شار تا شهر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES ONLINE

مدت: 167 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آنلاین مدیریت پروژه برای معماران

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع هنر و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس موضوعی پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا آنلاین

مدت: 88 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

آنلاین طراحی نظام مهندسی

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

توسعه فردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

DBA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Academic immigration consulting

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

چالش های طراحان داخلی با رنگ ها

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کفپوش های چوبی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

این نقشه تایید نمی شود

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار چگونه یک پروژه معماری را شروع کنیم

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

وبینار تاثیر شناخت متریال های مدرن در معماری و طراحی داخلی

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری پروژه یا پروژه معماری

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آینده پرزانته

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ُساختمان ها چگونه ساخته می شوند

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران