دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

آزمون آزمایشی ارشد معماری و هنرهای ساخت(تک مرحله ای)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های 10مرحله ای ارشد معماری و هنرهای ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری