مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

آزمون 2مرحله ای منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های هنر ساخت(9مرحله ای)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های معماری(9مرحله ای)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران