دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

آزمون های آزمایشی جامع نظارت و اجرا

مدت: 10 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شرایط عمومی پیمان، قانون کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مبحث 19

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث 7، 8، 9 و 11

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

تدریس و کرکسیون طراحی

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی فشرده

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آنلاین طراحی نظام مهندسی

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا جامع آنلاین

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی حضوری

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری