دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

نظارت و اجرا جامع آنلاین

مدت: 162 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (پنجشنبه ها)

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (چهارشنبه ها)

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 162 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (سه شنبه ها)

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری