دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (سه شنبه ها)

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری