مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

طراحی حضوری

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران