دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

طراحی حضوری

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا حضوری

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری