دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

نظارت و اجرا جامع آنلاین

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی (پنجشنبه ها)

مدت: 35 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شرایط عمومی پیمان، قانون کار، بیمه، مالیات و ماشین آلات (حضوری و آنلاین)

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری