دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

رزومه اسایتد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران - حضوری

مدت: 310 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران - آنلاین

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری