مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

MBA ویژه معماران-آنلاین

مدت: 210 ساعت

تعداد جلسات: 70

جزئیات دوره و ثبت نام

دفتر معماری من

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت دفاتر کوچک معماری

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران