دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی آمریکا 5

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو تور تخصصی-آموزشی فرانسه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو ورکشاپ صفر تا صد اپلای دانشگاههای آلمان

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق آسان شد!

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری