دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

مشاوره و پشتیبانی مهاجرت به آمریکا 4

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی آمریکا 4

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ مهاجرت تحصیلی امریکا 3

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو تور تخصصی-آموزشی فرانسه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو ورکشاپ صفر تا صد اپلای دانشگاههای آلمان

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق آسان شد!

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مهاجرت به آمریکا1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران