مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

مینی کرس

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضیات و هندسه رایانشی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

بهینه سازی و یادگیری ماشینی

مدت: 25 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر پیشرفته

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های پاسخگو

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

کد نویسی برای معماران

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران