دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

طراحی فنی و فاز2 (حضوری-آنلاین)

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

TUNE UP

مدت: 144 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

دانش پایه نورپردازی و برنامه دیالوکس

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی حضوری-آنلاین

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز (حضوری-آنلاین)

مدت: 166 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری