مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

کارگاه ذن و فنگ شویی برای معماری داخلی

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین پرپوزال نویسی

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین cv نویسی جهت پذیرش تحصیلی

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

موضوع یابی و روشهای search

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

پدیدار شناسی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران