دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

محیط ساخته شده در عصر دیجیتال

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

پایتون برای معماران

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری تعاملی

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

گرس هاپر جامع

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری