دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

Surrealization1+2

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhino

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX -VRAY

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری