دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

اسکیس خصوصی حضوری

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس خصوصی آنلاین

مدت: 15 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اسکیس شهری آنلاین

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اسکیس شهری حضوری

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه اسکیس شهری آنلاین

مدت: 32 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران - آموزش نرم افزار معماری - آموزش تخصصی معماری