مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

ADES ONLINE

مدت: 170 ساعت

تعداد جلسات: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه برای معماران+MSP

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران