طراحی نظام مهندسی حضوری

طراحی نظام مهندسی حضوری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 6 جلسه

شرح و سرفصل ها

 1. کنسول
 2. پلکان
 3. آسانسور
 4. حریق
 5. تاسیسات
 6. کولر آبی
 7. پارکینگ
 8. محاسبه رمپ
 9. انواع رمپ
 10. سازه
 11. ابعاد فضاها
 12. ضوابط معلولین
 13. نورگیری
 14. نما
 15. برش
 16. سقف شیبدار

مخاطبان

دانشجویان علاقه مند به دریافت پروانه نظام مهندسی و دارای مدرک کارشناسی معماری با گذشت 3 سال از مدرک فارغ­التحصیلی.

پیش نیازها

گذشت 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی تا روز آزمون طراحی

مهارت ها

 1. آشنایی با مباحث طراحی مقررات ملی ساختمان
 2. قبولی در آزمون طراحی نظام مهندسی

برنامه تحصیلی

 1. مجموع ساعات این دوره 30 ساعت است که در 6 جلسه برگزار می گردد.
 2. در هر جلسه نیمی از کلاس مربوط به تدریس و نیمه ی دیگر مختص کرکسیون تمرین ها (آزمون سال های گذشته) می باشد.
 3. حد مجاز غیبت دانشجو یک جلسه است و بیش از این تعداد، استاد مجاز به عدم پذیرش دانشجو می باشد.
 4. شرایط پرداخت: 2.500.000 تومان پیش پرداخت و 1.200.000 تومان، دو هفته پس از شروع دوره دریافت می گردد.

 

تاریخ جلسات:

1-  11 فروردین

2- 18 فروردین

3 - جلسه جبرانی روز پنجشنبه 24 فروردین برگزار می گردد. ساعت 14:30 تا 19:30

4- 25 فروردین

5- 1 اردیبهشت

6- 8 اردیبهشت