دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

پکیج آموزشی Navisworks

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آموزشی Sketchup&V-Ray

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آموزشی Revit

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران