آزمون های آزمایشی جامع نظارت و اجرا

آزمون های آزمایشی جامع نظارت و اجرا

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 3 جلسه

شرح و سرفصل ها

 

آزمون یه صورت آنلاین و در سامانه ی آزمون ها برگزار و کارنامه صادر می شود.

کلید و پاسخ تشریحی، روز بعد از آزمون ارسال می گردد.

تاریخ آزمون ها

13 بهمن

17 بهمن

4 اسفند