Portfolio

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

Portfolioمدت: 30 hour


تعداد جلسات: 10 جلسه


مبلغ شهریه: 11,200,000 ریال

شرح و سرفصل ها
 • ارائه چارت درسی، اهداف و محصول نهایی
 • کلیات پرتفولیو و تفاوت مدل های مختلف پرتفولیو
 • بایدها و نبایدهای تهیه یک پرتفولیو
 • مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار در طراحی پرتفولیو
 • معرفی نرم افزارهای کاربردی طراحی پرتفولیو 
 • مقدمات نرم افزار ایندیزاین
 •  بررسی پروژه های هنرجوها برای انتخاب پروژه های مناسب.
 • تولید جدول کسری های پروژه های هنرجوها
 • ارائه چارت درسی، اهداف و محصول نهایی
 • مفهوم دیاگرام در معماری
 • دیاگرام های شهری
 • دیاگرام های شکل گیری اولیه و بیان ایده (کانسپت محور)
 • دیاگرام های عملکردی
 • دیاگرام های سازه ای
 • ایدئوگرام
 • تعریف نگاه دیاگرام محور درتولید محتوا
 • بررسی نمونه دیاگرام ها و مقایسه با طرح نهایی
 • تمرین مهندسی معکوس در دباگرام
 • بررسی انواع دیاگرام از نظر گرافیک بصری
 • دیاگرام های دوبعدی
 • دیاگرام های سه بعدی
 • دیاگرام های سکانسی
 • معرفی روند تولید دیاگرام   
 • معرفی و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه
 • روند تولید یک طرح از ایده تا محصول نهایی
 • یادگیری میانی طراحی کاور
 • طراحی گرافیکی و مقدمه اینتروها
 • آموزش ایندیزاین
پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

مرکز معماری ایران