گرسهاپر

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

گرسهاپرمدت: 45 hour


تعداد جلسات: 18 جلسه


مبلغ شهریه: 9,000,000 ریال

شرح و سرفصل ها

نام دوره : گرسهاپر

مدرس : مهدی یار اسماعیل بیگی

زمان برگزاری : شنبه ها و دو شنبه ها 10 الی 12:30

 

سرفصل ها

 • آشنایی با شیوه‌های متفاوت مدل‌سازی و بررسیِ نقاط ضعف و قوت هر یک از شیوه‌ها.
  • Mesh
  • Nurbs
  • SubD
 • آشنایی با منطقِ فضایِ بدونِ‌بُعد (Point، Vector و ...) و محاسبات مربوط به‌آن.
  •  طول بردار
  • فاصلۀ دونقطه
  • میانگین چند نقطه
 • آشنایی با منطق فضایِ یک‌بُعدی، (Line، Polyline، NurbsCurve، InterpolateCurve و ...) و محاسبات مربوط به آن.
  • طولِ خط و منحنی
  • دامنۀ منحنی
  •  پارامترِ t
  • Curvature
  •  Continuity
  • منطق ترسیم منحنی‌های Nurbs روی کاغذ
  • ControlPoints
  • ControlPolygon
  •  Weights
  •  Knots
  •  Kink
  • Tangent Vector
  • Normal Vector
  • Degree
  • Bezier
 • آشنایی با منطق فضای دوبُعدی (NurbsSurface، TrimmedSurface، Plane و ...) و محاسبات مربوط به آن.
  • امنۀ سطح
  • پارامترهای U و V
  • ControlPoints
  • Tangent Vector
  • Edge
  • Vertex
  •  Normal Vector
  • Developable Surface
  •  Surface ClosestPoint
  • Surface Unrolling
  • Project
  • Pull
 • آشنایی با منطق فضای سه‌بُعدی، (Polysrf، ClosedPolysrf، TwistedBox و ...) و محاسبات مربوط به آن.
  • پارامتر‌های UVW
  •  Evaluate Box
  • BlendBox
  • TwistedBox
  • Unfold
 • آشنایی با منطق Mesh (Triangular Mesh، Quadrilaterals، Polyhedral، IsoMesh و ...)  و محاسبات مربوط به آن.
  • Mesh Smoothing
  • Subdivision
  • ‌Remeshing
  • Face Normal
  • آشنایی با دستگاه مختصات گرانیگاهی
  • Mesh Evaluation
  • الگوریتم دیلانی
  • الگوریتم Voronoi
  • الگوریتم Convex Hull
  • الگوریتم OcTree و QuadTree
  • Mesh Optimization
 • آشنایی با مبانی الگوریتم نویسی در گرسهاپر (Forward Propagation)
 • آشنایی با Data Management و Data Manipulation در گرسهاپر
  • List
  • Data Tree
  • Data Grafting
  •  Data Flattening
  • Path Shifting
  • Path Mapping
  • Path Masking
 • آشنایی با محدودیت‌های الگوریتم‌نویسی در گرسهاپر
  • آشنایی با منطق حلقه‌ها
  • آشنایی با انواع فرکتال‌ها
  • مدل‌سازی فرکتال‌ها به کمک پلاگین Anemone و کدنویسی
 • آشنایی با مفاهیم Deformation و Morphing
  • Transformation Matrix
  • Rectangle Mapping
  • Triangle Mapping
  • Box Mapping
  • Shear
  • Camera Obscura
  • Maelstrom
  •  Splop
  • Sporph
  • Surface Morph
  • Point Deform
  • Spatial Deform

 

پیش نیاز دوره

 • تمام مباحث گرس هاپر از بیس میباشد
 • صرفا آشنایی با محیط راینو کافیست

 

مخاطبین دوره

 • دانشجویان معماری و فارغ التحصیلان معماری  و علاقه مندان به معماری رایانشی ، الگوریتمیک ، پارامتریک

 

توضیحات تکمیلی

 • در انتهای دوره مدرک به دانشجویان ارائه میشود

 

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
9,000,000 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

 • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
 • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
 • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
 • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
 • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
 • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
 • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید

انتخاب کلاس

مرکز معماری ایران